Föreläsningar

Staffan Taylor – Träna ditt personliga ledarskap!

Varje dag får du 86 400 sekunder att använda precis som du vill! Staffan Taylor inspirerar med fokus på vilka val vi har, rädslor som hindrar oss och hur mental träning kan hjälpa dig att hitta möjligheterna istället för problemen.

Genom egen erfarenhet från hans tidigare scenrädsla lägger han stor vikt vid den magiska formeln om att viljan att lyckas behöver vara starkare än rädslan för att misslyckas. Nyckeln för framgång säger han själv handlar om att träna både sitt yttre men även inre jag och att sätta sig själv i ett tillstånd han kallar ON-mode.

Staffan är föreläsare och mental coach med stort fokus på att inspirera och träna människor i deras personliga ledarskap.

I hans föreläsningar inspirerar han kring effektiva konkreta och framför allt tankeväckande strategier för att påverka vår inställning på kort och lång sikt. Han föreläser om verktyg som du själv direkt efter föreläsningen kan applicera och ta action för att träna dig i att leda dig själv, i ditt personliga ledarskap.

Sedan 2011 spelar han även i Storbritanniens innebandylandslag där han hittar tydliga kopplingar mellan elitidrott, ledarskap och mental träning.